fbpx

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КОИ СМЕ НИЕ?

BALKANIA OFFICE SRL, със седалище на ул. “Корбени” №37, ет. 4, 020782 сектор 2  Букурещ, Румъния, с ЕИК RO 28654528, е администратор на лични данни в рамките на проекта „MyRo.MyRo.Biz“, като личните данни се предават чрез уебсайта www.myro.MyRo.Biz ( „Уебсайтът“, „Сайтът“), на участниците в събитията, организирани от MyRo.Biz, на бизнес партньорите на MyRo.Biz, както и на други лица, които се свързват или посещават MyRo.Biz и на техни представители, потенциални служители, лица, заинтересовани да се абонират за бюлетина на нашия уебсайт MyRo.MyRo.Biz („Абонати“), както и лицата, които създават редакционно съдържание за уебсайта Myro.Biz („Сътрудници“).

Поверителността на Вашите лични данни е приоритет на Balkania Office SRL като администратор на лични данни. Поради това, Balkania Office SRL непрекъснато се стреми да осъществява обработката на личните данни при стриктно спазване на принципите за защита на данните.

Уверяваме ви, че към защитата на личните данни се подхожда много сериозно и това представлява основен ангажимент на Balkania Office SRL в рамките на проекта „MyRo.MyRo.Biz“. За тази цел, администраторът отделя всички ресурси и усилия за обработката на Вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО („Регламентът“), както и на всяко друго законодателство, приложимо на територията на Румъния.

Настоящият документ е изготвен с цел да предостави пълна и прозрачна информация за това как събираме, използваме, прехвърляме и защитаваме Вашите лични данни, когато използвате нашия сайт или взаимодействате с нас във връзка с нашите проекти и програми.

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ НА ОБРАБОТКАТА

MyRo.Biz събира и обработва Вашите лични данни в следните случаи:

 • ако сте потребител на уебсайта BIZ:

Цел: използваме събраните от Вас лични данни при достъп до уебсайта, за да наблюдаваме трафика и да подобряваме съдържанието на сайта;

Правно основание: законният ни интерес да осигурим правилното функциониране на уебсайта на компанията, както и усъвършенстването на сайта;

Категории лични данни: час и дата на достъп до сайта и IP адреса, от които е осъществен достъп до сайта;

Продължителност на обработката е описан в нашата „Политика за бисквитки“.

 • ако се абонирате за бюлетина наBiz:


Цел:
изпращане в електронен формат на информативни материали за бъдещи събития на MyRo.Biz, които представляват интерес за Вас, но само ако сте се абонирали и следователно изрично сте се съгласили с тази обработка. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време чрез опцията да не получавате допълнителни информационни бележки в бъдеще, като кликнете върху връзката „Отписване“ при получаване на този имейл или като ни пишете на редакционния адрес editorial@MyRo.Biz

Абонамент за бюлетин и какво включва това:

– седмичен бюлетин с информация за събитията на MyRo.Biz, класации, списанието MyRo.Biz в електронен формат и други новини от MyRo.Biz. Можете да се отпишете по всяко време, като изберете бутона за отписване във всеки имейл;

Правно основание: Член 6.1 а – съгласието на заинтересованите лица;

Категории лични данни: Вашето име и фамилия, имейл адрес, които ни съобщавате директно, например при попълване на секцията за абонамент, достъпна на уебсайта;

Продължителност на обработката: всички ваши лични данни се изтриват в срок от 7 дни след подаване на заявление за отказ от нашия бюлетин.

 • ако участвате в събитията, организирани отBiz:

Цел: с цел подготовка и разрешаване на участието в събитията на MyRo.Biz. Например може да се наложи да използваме Вашите лични данни, релевантни за организирането на събития, които представляват интерес за Вас. Използваме Вашите данни за контакт, за да поддържаме връзка с Вас относно всички важни проблеми, свързани с въпросното събитие;

Правно основание: представлява изпълнението на нашия договор;

Категории лични данни: Вашето име и фамилия, длъжност, имейл адрес, телефонен номер, както и други лични данни, които можете да ни съобщавате директно;

Продължителност на обработката: продължителността на събитието плюс 10-годишен период на съхранение.

 • ако кандидатствате за работа вBiz


Цел:
 за оценяване на квалификацията на кандидатите, с цел заемане на определена длъжност в MyRo.Biz;

Правно основание: обработката се състои в сключване и изпълнение на съответния договор;

Категории лични данни: име, имейл адрес, телефонен номер, постоянен адрес, личните данни, включени в автобиографията, данни за образование и обучение, професионална квалификация и други лични данни, които могат да ни бъдат предоставени от Вас директно;

Продължителност на обработката: срок на процеса на подбор, към който се добавя 1 година.

 • ако сте партньор по договор наBiz:
 • Поддържане на договорните отношения с Вас

Цел: цел поддържане на договорните отношения с Вас;

Правно основание: обработването на лични данни представлява изпълнението на нашия договор;

 • Комуникация с Вас

Цел: комуникация с Вас относно всички релевантни аспекти на съответната област на дейност (например организацията на събитие);

Правно основание: представлява изпълнението на нашия договор;

Категории лични данни: Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, адрес, както и други лични данни, които можете да ни предоставите директно;

Продължителност на обработката: продължителността на договора за спонсорство, към който се добавя период на архивиране от 10 години.

 • ако сте представител, лице за контакт, служител или друг тип сътрудник на договорен партньор на Biz:

Поддържане на договорните ни отношения с договорния ни партньор

Цел: поддържане на договорните ни отношения с договорния ни партньор;

Правно основание: представлява законния интерес да се гарантира правилното управление на договорните отношения;

 • Комуникация с Вас

Цел: комуникация с Вас относно всички релевантни аспекти по отношение на съответната област на дейност;

Правно основание: представлява законния интерес да се гарантира правилното управление на договорните отношения;

Във всички случаи, данните ще бъдат предоставени или директно от Вас или от договорния партньор;

Категории лични данни: Вашето име, длъжност, имейл адрес, телефонен номер, както и други лични данни, предоставени на MyRo.Biz, като правило, от Вас, тъй като са необходими за изпълнение на горните цели;

Продължителност на обработката: 1 година.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимо е да предоставите Вашите лични данни, за да се възползвате от услугите, предоставяни от MyRo.Biz. Отказът от предоставяне на лични данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от услугите, предоставяни от MyRo.Biz. За дейности по директен маркетинг предоставянето на Вашите данни е доброволно.

Ако личните данни трябва да бъдат съобщени директно от Вас, моля, предоставете всички категории лични данни, поискани за горепосочените цели.

Ако предоставяте на MyRo.Biz личните данни на други лица, моля, преди да разкриете данните им, информирайте ги как MyRo.Biz възнамерява да обработва данните, както е предвидено в тази Политика за поверителност.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

В контекста на изпълнението на целите на обработката, MyRo.Biz може да разкрие така събраните данни на:

договорните си партньори (например партньорите на събитията, на които присъствате), афилиейтите си или централните/местни публични власти,

 • договорните си партньори, афилийтите си – с цел осъществяване на събиране на лични данни;
 • служители и висшият мениджмънт на Balkania Office SRL;
 • доставчици на комуникационни услуги с подкрепящите проекта „MyRo.Biz”, за събиране и обработване на данни (MailChimp);
 • инвеститори и спонсори, потенциални фирми, обработващи плащанията
 • доставчици на услуги по организация на събития и комуникационни услуги (PR агенции, логистика, комуникация, блогъри/инфлуенсъри, медийни компании);
 • национални и европейски институции и организации, заинтересовани от проекти, финансирани от ЕС/публични средства;
 • доставчици на ИТ услуги, телефония, наем, почистване;
 • доставчици на успуги по настаняване, храна, материали;
 • – доставчици на счетоводни услуги, правна подкрепа, одит, медицински услуги и безопасност на труда, безопасност и здраве на труда и др .;
 • доставчици на други услуги, с които бихме могли да разработваме общи проекти;
 • трети страни: ANAF (Национална агенция за данъчна администрация), Revisal (Общ регистър за отчет на служителите), Защита и борба с изпирането на пари, съдилища и други компетентни органи;;
 • други организации в рамките на мрежата на Balkania Office SRL.

в следните случаи:

 • в ситуации, когато тази комуникация би била необходима за предоставянето на услугите, които са обект на дейност на MyRo.Biz;
 • в случай на промоционални кампании, организирани от MyRo.Biz заедно със съответните договорни партньори или афилиейти на MyRo.Biz;
 • за поддръжката, персонализирането и развитието на този уебсайт и услугите, предоставяни чрез него;
 • за анализ на данните, тестване и проучване, наблюдение на тенденциите в използването и в дейността, разработване на функции за сигурност и удостоверяване на потребителите;
 • за изпращане на рекламни/прмоционални материали, при условията и ограниченията, предвидени в закона;
 • когато разкриването на лични данни е предвидено в закона.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените на MyRo.Biz лични данни няма да бъдат прехвърляни извън Румъния.

Продължителност на обработката

Личните данни се съхраняват за обработка за времето, необходимо за постигане на целите на обработката, споменати по-горе и впоследствие, в съответствие с изискванията на нашите вътрешни политики, както и със законовите изисквания.

Обработката на лични данни спира веднага щом целите на обработката са постигнати, правното основание за обработка на данни престава да съществува и срокът за съхранение на документите, предвиден от законодателството за националните архиви на Румъния и местните разпоредби на MyRo.Biz, изтича.

ПРАВА ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦАТА, КОИТО ТЯ ЗАСЯГА

По отношение на оператора и по отношение на предоставените лични данни, имате следните права в съответствие с Регламента:

 • правото да получите потвърждение от администратора, че личните ви данни се обработват или не;
 • правото на достъп до следната информация: целите на обработването; съответните категории лични данни; получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити; където е възможно, периодът, за който се очаква да се съхраняват лични данни или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • правото да изискате от администратора да коригира или изтрие данни или да ограничи обработката на лични данни (коригиране на неверни, неточни, непълни или остарели лични данни, както и изтриване на личните Ви данни, ако по-нататъшната обработка не е необходима или е незаконно или когато е оттеглено съгласието за обработка на такива данни, за които е дадено предварително съгласие. Личните данни, чието съхранение е направено в съответствие със законовите разпоредби, не могат да бъдат изтрити);
 • правото на противопоставяне на обработката;
 • правото да получите ограничение за обработване на лични данни – в предвидените от закона ситуации можете да поискате ограничението на обработването на личните Ви данни;
 • правото на преносимост на Вашите лични данни – Вашите данни могат да бъдат прехвърлени по Ваше желание или на Вас, или на друг администратор на данни, на опие на личните данни, обработвани за Вас;
 • правото да подадете жалба до надзорния орган; ако личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник; съществуването на автоматизиран процес на вземане на решения, включително създаване на профили, както и съответната информация за използваната логика и за важността и очакваните последици от такава обработка
 • правото на изтриване на данни или „правото да бъдеш забравен“;
 • правото на ограничаване на обработката в следните случаи: когато точността на данните е оспорена (ограничението на обработката ще продължи за период, който позволява на оператора да провери точността на данните), когато обработката е незаконна и възразявате срещу изтриване на данните, като в замяна искате ограничаване на използването им; когато администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но вие ги поискате за упражняване на право в съда;
 • правото на противопоставяне на обработката, необходима за изпълнението на задача, обслужваща обществен интерес или произтичаща от упражняването на публична власт, поверена на администратора, или обработката, необходима за законните интереси, които администраторът или трета страна целят, и създаването на профили въз основа на тези разпоредби;
 • правото да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматична обработка, включително създаване на профили, освен ако такава обработка е необходима за сключването или изпълнението на договор, когато е разрешено от законодателството на Съюза или националното законодателство или когато има съгласие на субекта на данните;
 • правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни – можете да упражните това право по отношение на личните данни, ако те се обработват като имат като законно основания легитимен интерес, обществен интерес или ако са били използвани за създаване на профили;
 • правото да оттеглите съгласието си по всяко време при ситуация, при която данните се обработват на основане изричното съгласие (съгласно чл. 6, параграф 1, буква а от Регламента), както и при ситуация, когато се обработват лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни деноминации или философски вярвания или членство в профсъюзи и обработка на генетични данни, биометрични данни за уникална идентификация на физическо лице, здравни данни или данни за сексуален живот или сексуална ориентация, при обработка на такива данни. данните се обработват въз основа на изрично съгласие. Правото да оттеглите съгласието си може да бъде изразено по всяко време и ще доведе до изтриване на личните ви данни от нашата база данни възможно най-скоро, но не по-късно от 30 дни;
 • правото да подадете жалба до надзорен орган.

За упражняването на тези права, както и за всякакви допълнителни въпроси относно използването от Balkania Office SRL на лични данни, моля свържете се с нас, като изберете някой от методите за комуникация, описани по-долу, като посочите Вашето име, адрес, имейл, номер телефонен номер, както и целта на Вашето искане.

Електронна поща: editorial@myro.biz

Адрес за кореспонденция: ул. “Корбени” №37, ет. 4, 020782 сектор 2  Букурещ, Румъния,

Телефонен номер: +40 723 63 84 82

СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Balkania Office SRL и нейните служители са внедрили технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу случайно или неразрешено унищожаване, случайна загуба, модификация или неоторизиран достъп.

Уверяваме ви, че сигурността и поверителността на Вашите лични данни са наш приоритет и в това отношение повишихме осведомеността, обучението и комуникацията по въпроси, свързани със защитата на личните данни в рамките на организацята. Уточняваме, че взехме предвид техники като минимизиране на данните, ограничаване на съхранението на информация, псевдонимизация, криптиране, споразумения за поверителност, физическа цялост на носителите на данни в зависимост от ролята при обработката на лични данни.

Данните за връзка с националния орган за защита на личните данни са както следва:

Национален орган за надзор на обработката на лични данни

Адрес: Букурещ, бул. „Ген. Георге Магеру“ № 28-30, сектор 1, пощенски код 010336

Интернет страница: http://www.dataprotection.ro

Електронна поща: anspdcp@dataprotection.ro

Телефон: +40 318 059 211; +40 318 059 212

Факс: +40 318 059 602