fbpx

My Romanian Business

Защото получаваш отговори на твоите въпроси за Румъния!

Процедурата по несъстоятелност В Румъния – рестартиране на дейността ли?

Процедурата по несъстоятелност В Румъния – рестартиране на дейността ли?

  Понятието за несъстоятелност според румънския закон В миналото повечето компании считаха процедурата по несъстоятелност за начало на края. С течение на времето и адаптирането на разпоредбите за несъстоятелност към нуждите на длъжниците и кредиторите, те...
Обработка на лични данни по време на пандемията Covid-19

Обработка на лични данни по време на пандемията Covid-19

На 19 март 2020 г. Европейският комисия по защита на данните (ЕКЗД) прие изявление относно обработката на лични данни в контекста на огнището на Covid-19. Изявлението се отнася до обработката на различни видове лични данни от правителства, публични и частни...
Корпоративно преструктуриране – възможен механизъм за връщане към бизнеса след пандемията Covid-19

Корпоративно преструктуриране – възможен механизъм за връщане към бизнеса след пандемията Covid-19

Няма съмнение, че пандемията Covid-19 непрекъснато създава значителни предизвикателства, на които бизнес сферата трябва да реагира бързо по начин, който да намали загубите и да се справи с пропуските. Вирусната епидемия вероятно ще отмине, но предприятията ще бъдат...