fbpx
online asessment and development
България

Онлайн центровете за оценка и развитие на лидерски умения

MyRo.Biz leadership simbol

Имате ли определена политика за подбор и наемане на таланти? Имате ли правилна перспектива за поведението и професионалните качества, които трябва да сформират или да развиват мениджърите от Вашата организация? Знаете ли каква е посоката на изготвяне на стратегия за личностно и професионално развитие на ключови служители? Представете доказателства за общата обективност и акуратност в оценяването и подбора на кадри, подходящи за програмите за развитие и израстване! Топ мениджърите на Вашата компания имат ли ясна визия дали позициите, за които се подготвят, са подходящи за тях?

Ако поне един от отговорите на тези въпросите е „не“, тогава е настъпил моментът да имплементирате най-силния инструмент за откриване и развиване на лидери, а именно Онлайн центъра за развитие и оценка. Той позволява наблюдение и оценка на поведението на участниците в практически ситуации, които възникват в самата организация, с всички предизвикателства и специфики и които предлагат много добър поглед и предвидимост към реалното поведение на участващите.

Онлайн центърът за развитие и оценка работи на практика като лаборатория, в която участниците са провокирани да вземат решения и да действат в различни ситуации, в които поведението и потенциалът за развитие на служителите, тествани за управленски позиции, се наблюдават внимателно, анализират се в реално време и се оценяват впоследствие с най-високата степен на точност. И всичко това се случва онлайн!

Но какво представлява Онлайн центърът за развитие и оценка?

Това е комплексен процес, организиран в три етапа:

  1. Избор на участници съгласно изискванията и нуждите на организацията
  2. Провеждане на Онлайн центъра за развитие и оценка
  3. Изготвяне на финален доклад

На първия етап подбраните служители получават официална покана за участие в Онлайн центъра за развитие и оценка, но преди нейното програмиране, Starperformining препоръчва те да преминат както през 360-градусов процес за оценяване, така и през набор от психометрични тестове (Thomas Kilman, MBTI, FIRO-B).

Във втория етап, в продължение на ден или два, в зависимост от договореното с бенефициента и сложността на центъра, подбраните служители вземат участие в няколко онлайн дейности, по време на които екип на Starperformining, сформиран от наблюдатели специалисти, следят постоянно поведението, качествата и познания на участващите. Има дейности, в които участниците могат да работят индивидуално (интервюта, ролеви игри, попълване на тестове, представянето на презентации), но най-често се поставят в ситуация, в която трябва да действат в екип в дадени упражнения, адаптирани към индустрията, в която компанията работи. Също така, се занимават с решаването на казуси на бизнес тематика, симулират срещи, участват в ролеви игри и в сесии по даване и получаване на обратна връзка, както и други, специфични дейности, които организацията развива.

В рамките на третия етап информацията и данните, събрани по време на онлайн центъра за развитие и оценка, заедно с резултатите от психометричните тестове и 360-градусовата оценка се обработват, анализират и систематизират в доклад, който се представя индивидуално на всеки участник във вид на обратна връзка в рамките на индивидуална среща.

Крайният доклад съдържа: обратна връзка за динамиката на групата, обратна връзка на индивидуално ниво, 360-градусова обратна връзка, както и MBTI и FIRO-B профили на участниците в Онлайн центъра за развитие и оценка.

Точността на резултатите, получени с помощта на тези инструменти, представя на участващите в центъра за оценка достъп до основна информация, нужда за подготвянето на ефективен план за развитие, а организацията получава обективна картина на мениджърските умения и нуждите за развитие на служителите, искащи да заемат управленчески позиции.

В същото време екипът от консултанти на Starperformining изготвят цялостен доклад, който се обсъжда заедно със СЕО-то на компанията или, според ситуацията, с Директор Човешки ресурси или директора, който е поискал имплементирането на Центъра.

Кои са дейностите, които Starperformining предлага да бъдат изпълнени по време на един Онлайн център за развитие и оценка?

На първо място, 4 казуса, които се разиграват изцяло онлайн и които симулират:

  1. заседание на мениджърите на компанията
  2. заседание за стратегическо планиране на бизнеса на компанията
  3. заседание, на което да се обсъди управлението на професионалните конфликти
  4. организацията на дейностите по важност и спешност и делегирането на задачи

Тези дейности, през които участниците преминават 100% онлайн, приключват по различен начин – или чрез групови или индивидуални  или групови презентации, или чрез предоставяне  и получаване на обратна връзка.

Всеки участник преминава, отново изцяло онлайн, през психометрични тестове – MBTI, FIRO и 360-градусово оценяване на мениджърските умения, както и през логически тестове и тестове за финансов анализ.

Мениджърските компетенции, които се наблюдават по метода A&DC® London и CCL® USA по време на Онлайн центъра за развитие и оценка включват, по принцип, управление на организацията, управление на екипите, самодисциплина и постигане на резултати, но те могат и да бъдат адаптирани в зависимост от модела на компетентност на организацията бенефициент.

На базата на същите методи, A&DC® London и CCL® USA, ще бъдат идентифицирани и факторите за провал в управлението на участниците, както и проблемите във взаимодействието с другите, изграждането и управлението на екип, непостигането на целите, адаптирането към промени и експертността в само една област.

Освен всичко изброено до тук, добрата новина е, че сега целият процес се случва ОНЛАЙН. За всякаква допълнителна информация за Онлайн центъра за развитие и оценка, както и за неговото имплементиране, екипът на  STARPERFORMINING е на Ваше разположение!

Прочети и:

https://myro.biz/2021/03/15/b2b-elearning-platform-starperformining/

https://myro.biz/2021/04/01/study-romanian-online/

https://myro.biz/2020/09/28/daniel-dines-ceo-uipath-parva-chast/

MyRo.Biz

MyRo.Biz

Понякога най-малко познаваме тези, които са най-близо до нас. Пренебрегваме ги, защото са „ей-тука“. Мислим, че „си знаем всичко“ за тях. И че „има време“.

Няма време! Отношенията между България и Румъния текат по този начин от дълги години. А ние искаме да променим това. Защото знаем, че двата народа са толкова близки. Но не се познават достатъчно. И ако се опознаят, могат да бъдат не само добри приятели. Но и страхотни бизнес партньори.

Затова създаваме MyRo.Biz – единственото по рода си онлайн списание за България и българския бизнес в Румъния. Тук първи ще научавате всичко ново и важно за вашия предприемачески успех на север от Дунава. Правила, закони, наредби, промени, услуги, статистика, справки, конкуренция, институции, пазар – ще бъдете подготвени за всяка важна бизнес стъпка. А, както знаем, късметът идва при подготвените.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Абонирайте се за нашия информационен бюлетин

Съгласие

Абонирахте се успешно!