fbpx
work legislation romania
Бизнес

Промени в условията за използване на електронен подпис в трудово-правните отношения в Румъния

Последните промени в румънското трудово законодателство, представени от адвокатска кантора “Маргарит, Флоров и партньори” (I)

Румънското правителство прие нови наредби, които водят до важни промени в трудовите отношения, в контекста на ограниченията за придвижване, работата от вкъщи и необходимостта от физическо дистанциране

Адвокатска кантора „Маргарит, Флоров и партньори“ обобщи основните промени по трудовото законодателство, направени наскоро.

work legislation romania
Използване на електронен подпис в трудово-правните отношения. Нови разпоредби относно трудово-правните отношения.

В контекста на епидемиологичната обстановка, причинена от разпространението на вируса SARS-CoV-2, както и във връзка със стимулиране на растежа на заетостта, румънското правителство счита, че трябва да се предприемат спешни мерки за положително въздействие върху пазара на труда и, които да вземат предвид действията съдържащи се в обществения здравен план, едновременно с ограничаването или прекъсването на социално-икономическите дейности.

Дигитализацията на трудовите отношения, в смисъл на използване на усъвършенстван или квалифициран електронен подпис, заедно с електронен времеви печат или квалифициран електронен времеви печат на работодателя във всички документи, необходими за тяхното развитие и опростяване на механизмите за работа на разстояние, включително и такива, отнасящи се до безопасността на труда, представлява важна мярка.

По този начин, съгласно новите разпоредби, влезли в сила от 6 май 2021 г., представени с Извънредна наредба № 36/2021, всички работни документи могат да бъдат подписани с усъвършенстван електронен подпис или с квалифициран електронен подпис, придружен от електронния времеви печат или квалифициран електронен времеви печат на работодателя.

Тези два вида подписи могат да се използват и в отношенията на работодателя с публични институции, при съставянето на документи /документи в областта на трудо-правните отношения и безопасността на труда/.

В трудовите правоотношения между работодател и служител, при сключване на индивидуалния трудов договор или при сключване на допълнителните сспоразумения, може да бъде избрано използването на електронен подпис или квалифициранен електронен подпис, придружен от електронен времеви печат или квалифициран електронен времеви печат на работодателя.

„Работодателят може да реши да използва усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис, придружен от електронен времеви печат или квалифициран електронен времеви печат и квалифициран електронен печат на работодателя при изготвянето на всички книжа/документи в областта на трудово-правните отношения, произтичащи от от сключването на индивидуален трудов договор, по време на неговото изпълнение или при прекратяване на индивидуалния трудов договор, при условията, установени от вътрешния правилник и/или приложимия колективен трудов договор, съгласно закона,” предвижда чл. I точка 1 от Извънредна правителствена наредба № 36/2021.

Може също така да бъде избран вариантът същите подписи да бъдат използвани в областта на безопасността на труда, като доказателство за проведено обучение на служителите.

Както при сключването на индивидуалните трудови договори, така и при тяхното изпълнение и прекратяване, работодателят може да използва усъвършенстван или квалифициран електронен подпис, за да подготви всички документи, произтичащи от тях, при спазване на условията, установени от вътрешните разпоредби и/или приложимите колективни трудови договори.

Съгласно новите разпоредби се посочва, че

Писмената форма на документите, изисквани от този закон (Кодекс на труда – бел. ред.) се счита за изпълнена, дори ако документът е съставен в електронен вид и е подписан с усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис, придружен от електронен времеви печат или квалифициран електронен времеви печат на работодателя, в съответствие със закона“.

Освен това работодателите са задължени да подават директно в електронен формат документите, подписани с усъвършенстван подпис или квалифициран подпис.

 „Индивидуални трудови договори и допълнителни споразумения, сключени чрез използване на усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис, придружени от електронен времеви печат или квалифициран електронен времви печат и квалифициран електронен печат на работодателя, както и книжата/документите в областта на трудовите правоотношения се архивират от работодателя в съответствие с разпоредбите на Закона за националните архиви № 16/1996, преиздаден и на Закон № 135/2007 относно архивирането на документи в електронна форма, преиздаден и се предоставят на компетентните контролни органи при поискване“, предвижда Извънредна правителствена наредба № 36/2021.

От реално значение е новата разпоредба, според която работодателят не може да задължи служител да използва усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис, а всички документи, сключени между работодателя и служителя, трябва да бъдат подписани от двете страни с един и същ вид подпис.

Що се отнася до разходите за използване на електронен подпис, те могат да бъдат покрити от работодателя, но това не е задължително.

„Работодателят може да поеме, във връзка с изпълнението на законовите задължения, споменати в тази извънредна наредба, разходите за придобиване на усъвършенствани електронни подписи или квалифицирани електронни подписи, заедно с електронен времеви печат или квалифициран електронен времеви печат и квалифициран електронен печат на работодателя, използвани за подписване на документи в областта на трудовите отношения и трудовата безопасност.”

Новите изменения също така промениха определението за работа на разстояние и в същото време представиха нови мерки в това отношение.

Съгласно тях, работата от разстояние означава формата на организация на труда, чрез която служителят редовно и доброволно изпълнява задължения, специфични за длъжността, професията или занятието, заемани от същия на място, различно от работното място, организирано от работодателя, използвайки информационни и комуникационни технологии.“ , като дейността на служителите, които извършват работата си в тази форма, ще може да бъде проверена от работодателя чрез използването на съвременните технологии.

Друга важна промяна е, че работата от разстояние вече не се обуславя от присъствието в офисите на работодателя поне един ден в месеца. Също така отпада задължението за установяване на мястото от страните за извършване на трудовата дейност в режим на дистанционна работа.

За адвокатска кантора „Margarit, Florov & Partners“

В продължение на повече от 20 години, екипът от опитни адвокати на кантора “Маргарит, Флоров и партньори”, специализирани в областта на търговското и частното право, е пряко ангажиран с подпомагане на бизнеса на клиентите, предоставяйки активно подкрепа, информация и правни съвети по сложни въпроси, помагайки на клиентите си да защитават и развиват бизнеса си безопасно. При арбитражни спорове или спорове съгласно общото право, на своите клиенти “Маргарит, Флоров и партньори” предлага успешни стратегии и подходи и осигурява представителство в съда или арбитражните институции, чрез своите опитни адвокати с между 10 и 23 години опит.

“Маргарит, Флоров и партньори” също така предлага обучение на мениджъри по въпроси, свързани с договори, Общия регламент относно защитата на данните и други аспекти на бизнес правото.

С течение на времето, компанията е развила дългосрочни партньорства със своите клиенти и е управлявала портфолиа от хиляди досиета.

Мирела Сабау

Партньор в “Маргарит, Флоров и партньори”

От същия автор: 

https://myro.biz/2021/05/20/3912/

 

MyRo.Biz mfp screenshot

MyRo.Biz 1569228134522

Margarit, Florov & Partners

Margarit, Florov & Partners

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Абонирайте се за нашия информационен бюлетин

Съгласие

Абонирахте се успешно!